Nogueiras Mascareñas

Profesor/a asociado/a

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Despacho 2
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 132
lnogueiras@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Social

O05G130V01503 | Programas de animación sociocultural
O05G130V01103 | Educación: Teorías e institucións educativas

2º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01903 | Pedagoxía social para traballo social

 

Investigación

Grupo de investigación

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Liñas de investigación

  • Educación, territorio e desenvolvemento comunitario
  • Convivencia e conflito escolar