Domínguez Alonso

Profesor/a asociado/a

Área de Metodoloxía das Ciencias do Comportamento
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 3, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 302
jdalonso@uvigo.es

Breve CV

Profesor Doutor Asociado da Universidade de Vigo. Imparte docencia en Estatística aplicada ás Ciencias Sociais e Métodos e Técnicas de Investigación Social no Grao en Traballo Social na Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense. Forma parte do grupo de investigación GIES-10 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas coa atención á diversidade, conflito e violencia escolar, educación e saúde xeral, contando con numerosos artigos en revistas de recoñecido prestixio nacional e internacional. Posúe acreditación de Profesor Titular de Universidade na rama de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas pola ANECA.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01403 | Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social

2º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01202 | Estatística: Estatística aplicada á investigación social

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01203 | Medidas de atención á diversidade para alumnas/os con necesidades educativas

 

Investigación

Grupo de investigación

Educación, Actividade Física e Saúde (GIES)

Liñas de investigación

  • Atención á diversidade en educación
  • Violencia escolar
  • Inclusión e exclusión social