Vázquez Silva

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Socioloxía
Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2
Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 128
ivazquez@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01203 | Socioloxía: Socioloxía xeral