Lamas Valcarce

Profesor/a contratado/a de substitución

Área de Socioloxía
Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Información de contacto

guillen.lamas@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Social

O05G130V01302 | Socioloxía: Socioloxía da educación

2º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01203 | Socioloxía: Socioloxía xeral
O05G220V01603 | Socioloxía aplicada ao traballo social

 

Titorías

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Xoves: de 10:30 a 14:00, Despacho 5.19, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo