Murcia Álvarez

Profesor/a contratado/a de substitución

Área de Traballo Social e Servizos Sociais
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta baixa, Despacho 13
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
evelia.murcia@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01504 | Proceso de planificación en traballo social

2º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01205 | Organización dos servizos sociais
O05G220V01604 | Traballo social grupal e comunitario