Salgado Rodríguez

Profesor/a asociado/a

Área de Traballo Social e Servizos Sociais
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 3, Despacho 2
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 266
evasalgadorguez@hotmail.com

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01105 | Introdución ao traballo social

2º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01905 | Traballo social e cooperación ao desenvolvemento
O05G220V01205 | Organización dos servizos sociais

 

Investigación

Liñas de investigación

  • Asistencia odontolóxica a enfermos/as da SIDA e portadores/as de VIH