Patiño Romarís

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Análise Xeográfica Rexional
Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Información de contacto

Facultade de Historia
Pavillón 2, Planta 1, Despacho 22
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 117
carlosalberto.patino@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01305 | Xeografía

2º cuadrimestre

 

Investigación

Liñas de investigación

  • Mercadotecnia territorial, planificación e xestión turística
  • Infraestruturas do transporte e desenvolvemento territorial
  • Potencial de desenvolvemento endóxeno