Míguez Álvarez

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Didáctica da Lingua e a Literatura
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 1, Despacho 15
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 203
camiguez@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01101 | Comunicación: Lingua española

2º cuadrimestre