Acuña Ferreira

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Lingua Española
Departamento de Lingua Española

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 1, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 079
virginia@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01101 | Comunicación: Lingua española
O05G110V01507 | Lingua e literatura: Español

Grao en Educación Primaria

O05G120V01303 | Lingua española

2º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01603 | Lingua e literatura: Español