Curso académico 2020/2021

  1. Nos grupos grandes (A) de materias obrigatorias e básicas, a docencia será non presencial e impartirase dende a aula virtual asignada no horario.
  2. Nos grupos medianos (B) e pequenos (C) das materias obrigatorias, básicas e optativas a docencia impartirase de forma presencial, excepto nos casos nos que se supere o aforo das aulas que permita garantir a distancia de seguridade. Nestes casos excepcionais o estudantado acudirá por quendas e combinarase o uso simultáneo das aulas físicas e das aulas virtuais (ver horarios).
  3. A avaliación será presencial sempre que a situación sanitaria o permita. Se as aulas non teñen capacidade para todo o grupo, estableceranse quendas.

NOTA: A asignación de aulas nos horarios poderán sufrir alteracións unha vez rematados os períodos de matrícula.

Aulas virtuais

 

 

Grao en Educación Social

Curso 1º cuadrimestre 2º cuadrimestre
1º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
2º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
3º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
4º curso Horarios
Grupos
Horarios

Grao en Traballo Social

Curso 1º cuadrimestre 2º cuadrimestre
1º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
2º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
3º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
4º curso Horarios