Curso académico 2021/2022

Na reunión da Comisión Permanente, en sesión extraordinaria, o 29 de outubro de 2021, se acuerdan os cambios necesarios nos horarios dos Graos en Educación Infantil, Primaria, Educación Social e Traballo Social, según Resolución Reitoral do 25 de outubro para a adaptación á Orde do 22 de outubro de 2021 da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia polo que os aforos das aulas e outros espazos docentes quedan fixados no 100% da súa capacidade.

A avaliación será presencial sempre que a situación sanitaria o permita. Se as aulas non teñen capacidade para todo o grupo, estableceranse quendas.

NOTA: A asignación de aulas nos horarios poderán sufrir alteracións unha vez rematados os períodos de matrícula ou no caso do cambios na situación sanitaria.

Aulas virtuais

 

Grao en Educación Social

Curso 1º cuadrimestre 2º cuadrimestre
1º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
2º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
3º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
4º curso Horarios
Grupos
Horarios

Grao en Traballo Social

Curso 1º cuadrimestre 2º cuadrimestre
1º curso Horarios
Grupos
Grupos pequenos
Horarios
Grupos
2º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
3º curso Horarios
Grupos
Horarios
Grupos
4º curso Horarios