Como garantía para o desenvolvemento da política de calidade establecida no noso centro e para formalizar o seu compromiso coa excelencia e a mellora, a Xunta de facultade do 8 de Marzo de 2023 acorda establecer os seguintes obxectivos e metas de calidade.

Política e obxectivos de calidade