Publicación da listaxe definitiva de estudantado seleccionado ERASMUS+ para o curso 2021/22

Publicada, por resolución reitoral do 24 de novembro de 2020, a convocatoria de prazas Erasmus+ Estudos para o curso 2021-2022 e, unha vez finalizado o prazo de reclamacións, reunida o 24 de febreiro de 2021 a Comisión de Relacións Internacionais, esta Facultade resolve:

  1. Publicar a listaxe definitiva do alumnado seleccionado.
  2. Calquera incidencia que se poida atopar na listaxe, comunicala de inmediato mediante escrito dirixido ao responsable de Relacións Internacionais da Facultade xcid@uvigo.es

 

Ver listaxe