Docencia virtual a partir do 14 de decembro

Co motivo das obras de demolición que se van realizar no andar soto do Edificio de Facultades para a instalación da xeotermia, dado o ruido e os inconvenientes que esto pode producir na docencia presencial, a semana vindeira, desde o luns 14 de decembro e ata o 23 de decembro que se inicia o período non lectivo do Nadal, a docencia pasa á modalidade virtual.