Convocatoria de axudas para organizar actividades extraacadémicas e de difusión cultural da Universidade de Vigo para o ano 2020

Convocatoria de axudas para a organización de actividades extraacadémicas nos centros: Conferencias e mesas redondas que teñan como finalidade a divulgación a amplos colectivos sociais de temas que son de actualidade e de interese xeral para a comunidade. Actividades culturais, incluindo a celebración dos patróns dos centros, recuperación das festas populares, realización de actos culturais no eido da música, as artes plásticas, o cine, o recoñecemento do patrimonio próximo.

Máis información na Secretaría Online