Carta de inicio de curso e Acto de Benvida

As clases do primeiro cuadrimestre comezarán dende o martes día 7 de setembro de forma mixta.

Previamente ao comezo do curso, o luns, día 6 setembro, organizamos unha sesión orientativa para o alumnado de 1º curso.

Pódose consultar toda a información na Carta de incio de curso