Cambios de grupo 1º cuadrimestre 2022/2023

Os cambios de grupo responderán exclusivamente a circunstancias excepcionais debidamente acreditadas. Na medida do posible, manterase o equilibrio numérico entre os grupos co fin de garantir o adecuado funcionamento docente.