Apertura do curso académico

Como consecuencia da inauguración da apertura do curso académico 2020/2021 das universidades do sistema universitario de Galicia o vindeiro día 25 de setembro, comunícase que en dito día na Universidade de Vigo permanecerán pechados todos os centros e servizos, agás aqueles indispensables para a celebración do acto de inauguración.