Inicio

Matrícula en estudos de grao 2022/2023

 
 

 
 

Presentación da facultade

Preme no vídeo superior para coñecer a nosa oferta de titulacións. Farás un percorrido polas nosas instalacións, metodoloxías docentes, oferta de actividades complementarias… Agardámoste para axudarche a ser esa Mestra/e, Educador/a, Traballador/a social que levas dentro!
Xuntos habemos facer unha sociedade mellor!

TFG con alegría

Programa de actividades de apoio para a realización do TFG

 

Centro certificado FIDES-AUDIT

A Facultade de Ciencias da Educación deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo e conforme ás directrices do programa FIDES-AUDIT.
A ACSUG emitiu a correspondente avaliación positiva do deseño do SGC do centro o 26/04/2010. Posteriormente, con data 28/07/2017, a ACSUG emitiu con resultado favorable o informe de certificación de implantación do SGC no centro.

Máis información

 

Centro certificado Fides-Audit