Inicio

TFG con alegría

Programa de actividades de apoio para a realización do TFG

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Matrícula en estudos de grao 2020/2021

 
 

8th International Congress of Educational Sciences and Development

O 8th International Congress of Educational Sciences and Development (presencial e online) celebrarase en Pontevedra (España), do 28 ao 30 de outubro de 2020.

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

 

Centro certificado FIDES-AUDIT

A Facultade de Ciencias da Educación deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo e conforme ás directrices do programa FIDES-AUDIT.
A ACSUG emitiu a correspondente avaliación positiva do deseño do SGC do centro o 26/04/2010. Posteriormente, con data 28/07/2017, a ACSUG emitiu con resultado favorable o informe de certificación de implantación do SGC no centro.

Máis información

 

Centro certificado Fides-Audit