Inicio

 
 

Presentación da facultade

Preme no vídeo superior para coñecer a nosa oferta de titulacións. Farás un percorrido polas nosas instalacións, metodoloxías docentes, oferta de actividades complementarias… Agardámoste para axudarche a ser esa Mestra/e, Educador/a, Traballador/a social que levas dentro!
Xuntos habemos facer unha sociedade mellor!

Matrícula en estudos de grao 2021/2022

 
 

TFG con alegría

Programa de actividades de apoio para a realización do TFG

Docencia virtual a partir do 14 de decembro

Co motivo das obras de demolición que se van realizar no andar soto do Edificio de Facultades para a instalación da xeotermia, dado o ruido e os inconvenientes que esto pode producir na docencia presencial, a semana vindeira, desde o luns 14 de decembro e ata o 23 de decembro que se inicia o período non lectivo do Nadal, a docencia pasa á modalidade virtual.

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

 

Centro certificado FIDES-AUDIT

A Facultade de Ciencias da Educación deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo e conforme ás directrices do programa FIDES-AUDIT.
A ACSUG emitiu a correspondente avaliación positiva do deseño do SGC do centro o 26/04/2010. Posteriormente, con data 28/07/2017, a ACSUG emitiu con resultado favorable o informe de certificación de implantación do SGC no centro.

Máis información

 

Centro certificado Fides-Audit