Inicio

 
 

#unplanengalego

Matrícula 2023/2024

 
 

Programa de desenvolvemento estratéxico

O Programa de Desenvolvemento Estratéxico da Facultade de Educación e Traballo Social (PDE-FETS) é froito dunha reflexión colectiva, que se asenta nas súas raíces e identidade para deseñar unha proposta formativa sostible, humanista e en estreita conexión coa contorna.

 

TFG con alegría

Programa de actividades de apoio para a realización do TFG

Distintivo de Igualdade

O Distintivo de Igualdade nace coa fin de visibilizar e de recoñecer pública e institucionalmente o esforzo de moitas persoas que, na nosa universidade, loitan día a día por investigar, ensinar, transferir, xestionar e producir coñecemento científico, incorporando a ollada de xénero e feminista. Esta iniciativa pretende recoñecer o traballo dos centros, escolas e facultades no ámbito do fomento da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes e, deste xeito, acadar unha universidade máis humana, igualitaria e xusta.

A Facultade de Educación e Traballo Social obtivo o Distintivo de Igualdade o 8 de febreiro de 2022.

 

Centro certificado FIDES-AUDIT

A Facultade de Ciencias da Educación deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo e conforme ás directrices do programa FIDES-AUDIT.
A ACSUG emitiu a correspondente avaliación positiva do deseño do SGC do centro o 26/04/2010. Posteriormente, con data 28/07/2017, a ACSUG emitiu con resultado favorable o informe de certificación de implantación do SGC no centro.

Máis información

 

Centro certificado Fides-Audit