Home

Nova normalidade

Volta á actividade presencial

 

Matrícula en estudos de grao 2020/2021

 
 

8th International Congress of Educational Sciences and Development

O 8th International Congress of Educational Sciences and Development (presencial e online) celebrarase en Pontevedra (España), do 28 ao 30 de outubro de 2020.

 

 

Anexos Guías Docentes RD 463/2020

Modificacións das guías docentes do segundo cuadrimestre en relación coa situación de crisis sanitaria ocasionada pola Covid-19.

 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.
 

 

Centre certified by FIDES-AUDIT

The Faculty of Education Sciences designed a Quality Guarantee System in collaboration with the Quality Area of the University of Vigo, following the guidelines of the programme FIDES-AUDIT.
The ACSUG (Agency for Quality Assurance in the Galician University System) issued a positive evaluation of the design of the centre Quality Guarantee System on the 26/04/2010. Later, on the 28/07/2017, the ACSUG issued as positive the certification report of the implementation of the Quality Guarantee System in the centre.

More information

 

Centro certificado Fides-Audit