Home

 
 

#unplanengalego

Matrícula 2023/2024

 
 

Programa de desenvolvemento estratéxico

O Programa de Desenvolvemento Estratéxico da Facultade de Educación e Traballo Social (PDE-FETS) é froito dunha reflexión colectiva, que se asenta nas súas raíces e identidade para deseñar unha proposta formativa sostible, humanista e en estreita conexión coa contorna.

 

TFG con alegría

Programa de actividades de apoio para a realización do TFG

 

Anexos Guías Docentes RD 463/2020

Modificacións das guías docentes do segundo cuadrimestre en relación coa situación de crisis sanitaria ocasionada pola Covid-19.

 

Equality Label

The Equality Label has been created to make the effort made by many in our University, who fight everyday to research, teach, transfer, manager and produce feministic and from a gender point of view scientific knowledge visible, and publicly and institutionally acknowledged. This initiative aims to acknowledge the work made by centres, schools and faculties in the field of a real and effective equality between men and women promotion, and, in this way, achieve a more human, equality and fair university.

The Faculty of Education and Social Work achieved the Equality Label on April 8, 2022.

 

Centre certified by FIDES-AUDIT

The Faculty of Education Sciences designed a Quality Guarantee System in collaboration with the Quality Area of the University of Vigo, following the guidelines of the programme FIDES-AUDIT.
The ACSUG (Agency for Quality Assurance in the Galician University System) issued a positive evaluation of the design of the centre Quality Guarantee System on the 26/04/2010. Later, on the 28/07/2017, the ACSUG issued as positive the certification report of the implementation of the Quality Guarantee System in the centre.

More information

 

Centro certificado Fides-Audit