Xornada informativa: As mencións nos graos de educación e as saídas profesionais

Xornada informativa desenvolvida dentro das actividades do Plan de Acción Titorial.

Contrasinal acceso alumnado: gDesFU9J