Este Máster é un título oficial que habilita para o exercicio das profesións de mestre/a de Ensino Obrigatorio, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas

O obxectivo principal é que o estudantado coñeza os contidos das materias relativas á súa especialización docente, así como os procesos de ensino e aprendizaxe correspondentes.

Páxina web do título

 

Información de interese

  • Prazas: 72 prazas (no centro)
  • Tipo de ensino: presencial
  • Periodicidade da oferta: anual
  • Duración: 60 créditos ECTS

 

Coordinación

Mª Carmen Ricoy Lorenzo
+34 988 387 065
cricoy@uvigo.es

Matrícula

Área de Estudos de Máster
988 368 803 | 988 368 910 | 988 368 909
administracionposgrao.ourense@uvigo.es