EDUCOU
 
Coordinación: Xosé Manuel Cid Fernández

Este programa pretende a formación de doutores e doutoras nestes dous amplos campos de coñecemento, concretados nas liñas de investigación ofertadas, así como naquelas outras que se podan incorporar a partir da detección de novas necesidades investigadoras, a existencia de candidatos/as para abordalas, e o convite a novos especialistas para que colaboren na orientación das mesmas.

Un programa dirixido fundamentalmente a graduados/as e posgraduados/as das universidades galegas e do Norte de Portugal, coa porta aberta a investigadores dos territorios e linguas afíns que escollan a Universidade de Vigo para contribuír á produción de coñecemento nas liñas de investigación sinaladas.

Páxina web do título

 

Matrícula

Área de Estudos de Posgrao
Elsa: 988 368 803 | Milagros: 988 368 910 | Ana: 988 368 909
administracionposgrao.ourense@uvigo.es