MODALIDADE: Virtual

Ver en UVigoTV

Mellora da destreza escrita enfocada á redacción académica.

Datas/horario da formación

23 e 30 de abril, de 12.00 a 13.30 h

Lugar (Aula Virtual)

Despacho Virtual Prof. Noelia Estévez Rionegro (SALA 736)
Contrasinal de acceso do estudantado: rf6wIeiS

Docentes encargados

Noelia Estévez Rionegro

+info: noelia.estevez.rionegro@uvigo.es


Breve descrición dos contidos do curso

  • Adecuación: contexto académico específico (TFG).
  • Coherencia: organización lóxica das ideas e progresión temática.
  • Cohesión: léxica, gramatical e discursiva.
  • Os textos expositivos e argumentativos.
  • A citación.
  • O resumo.