Forbes Hernández

Investigador/a Juan De La Cierva

Área de Nutrición e Bromatoloxía
Departamento de Química Analítica e Alimentaria

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Lab. CC. Experimentais
As Lagoas, s/n
32004 Ourense
tforbes@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01302 | Ciencias experimentais

2º cuadrimestre

 

Investigación

Grupo de investigación

AgroBioTech for Health