Guillama Camba

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de Historia Contemporánea
Departamento de Historia, Arte e Xeografía

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta soto, Despacho 11/13
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 287
ruxandra.guillama.camba2@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01203 | Historia: Historia do presente