Rodríguez-Gigirey Villar

Profesor/a contratado/a de substitución

Área de Didáctica da Matemática
Departamento de Matemáticas

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 1, Despacho 9
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 224
rosalia.rodriguezgigirey@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01405 | Matemáticas e a súa didáctica II
O05G120V01911 | Recursos para o ensino das matemáticas

 

Investigación