Membiela Iglesia

Profesor/a titular de universidade

Área de Didáctica das Ciencias Experimentais
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 1, Despacho 15
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 203
membiela@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01301 | Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01107 | Educación de adultos

2º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01402 | Didáctica das ciencias experimentais I
O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

 

Investigación

Grupo de investigación

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Liñas de investigación

  • Ensino das ciencias
  • Docencia universitaria
  • Educacion ambiental