Frieiro Padín

Contratado/a predoutoral UVigo

Área de Traballo Social e Servizos Sociais
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social

As Lagoas, s/n
32004 Ourense
paula.frieiro.padin@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01204 | Epistemoloxía do traballo social