Casal Sánchez

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de Traballo Social e Servizos Sociais
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social

As Lagoas, s/n
32004 Ourense
mariadolores.casal@uvigo.es

Docencia

1º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01104 | Fundamentos dos servizos sociais

2º cuadrimestre