Sánchez Roura

Profesor/a asociado/a

Área de Traballo Social e Servizos Sociais
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 3, Despacho 2
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 266
begona.sanchez.roura@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01504 | Proceso de planificación en traballo social

2º cuadrimestre

Grao en Traballo Social

O05G220V01908 | Traballo social na incorporación social
O05G220V01405 | Saúde, dependencia e vulnerabilidade