González de Rivera Outomuro

Profesor/a contratado/a interino/a

Área de Socioloxía
Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta soto, Despacho 11-13
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 287
javierderivera@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01105 | Socioloxía: Socioloxía da educación

2º cuadrimestre