Blanco Sierra

Profesor/a titular de universidade

Área de Didáctica da Expresión Plástica
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 8
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 202
jsierra@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01906 | Obradoiro de creatividade artística

Grao en Educación Primaria

O05G120V01401 | Didáctica das artes plásticas e visuais
O05G120V01902 | Educación artística
O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

 

Liñas de TFG

  • A imaxe (como modo de coñecemento)
  • Conceptos formais e lingüísticos nas artes visuais
  • Utopias visuais

Investigación

Grupo de investigación

Didáctica especial 6: actividade física, expresión e creatividade

Liñas de investigación

  • Linguaxe visual
  • Escultura pública
  • Procesos, procedementos e produción artística