Gamallo Valladares

Profesor/a contratado/a de substitución

Área de Lingua Española
Departamento de Lingua Española

Información de contacto

Facultade de Relacións Internacionais
Edificio xurídico-empresarial

As Lagoas, s/n
32004 Ourense
andrea.gamallo@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01101 | Comunicación: Lingua española

2º cuadrimestre

 

Investigación