Voluntariado de defensa das persoas consumidoras con ADICAE

As persoas voluntarias non precisan coñecementos previos, cada unha colaborará en función das súas posibilidades e aptitudes.

Cantos mais sexamos na defensa das persoas consumidoras mellor, posto que mais logros acadaremos.

Saber máis