Proclamación definitiva de candidaturas Eleccións Reitoría e Claustro 2022

O 5 de abril de 2022, publicouse no taboleiro electrónico oficial a proclamación definitiva de candidaturas de ambos procesos electorais:

Proclamación definitiva de candidaturas – Eleccións Reitoría 2022
Proclamación definitiva de candidaturas – Eleccións Claustro Universitario 2022

Esta información tamén estará dispoñible no apartado correspondente a cada proceso electoral no sitio web de Eleccións

Na mesma páxina web publicouse recentemente a seguinte información de interese:

Distribución do electorado por mesa electoral. Eleccións Reitoría.
Distribución do electorado por mesa electoral. Eleccións Claustro.
Relación de centros nos que non é necesario celebrar eleccións ao Claustro nalgún sector.

Pode consultalo na Secretaria Virtual