Corrección de erros da proclamación definitiva de candidaturas Eleccións Claustro 2022 (sector Estudantes)

O 6 de abril de 2022, publicouse no taboleiro electrónico unha corrección de erros na proclamación definitiva de candidaturas ao Claustro Universitario (sector estudantes), tras recibirse a renuncia dunha candidata pola Facultade de Educación e Traballo Social.

Pode consultalo na Secretaría Virtual