Xornadas de Orientación profesional e académica. Feira de emprego

Obxectivos
Esta xornada de portas abertas ao emprego ten como cometido aportar información e orientacións que posibiliten o acceso ao emprego, tras a finalización dos seus estudos. En concreto, as mesas da Facultade de Educación e Traballo Social centránse como eixe estratéxico nos centros educativos do rural.

Destinatarios
Esta sesión está dirixida a todos os estudantes da Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense.