Rodríguez Castro

Senior Lecturer

Area of Personality, Evaluation and Psychological Treatment
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Despacho 8
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 130
yrcastro@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01502 | Mediación en conflitos e situacións de violencia
O05G130V01912 | Sexualidade e saúde

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01109 | Xénero e educación

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01602 | Prácticas externas: Practicum I
O05G130V01801 | Prácticas externas: Practicum II
O05G130V01991 | Traballo de Fin de Grao

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Saúde, Sexualidade e Xénero

Research topics

  • Estereotipos de xénero, sexismo e coeducacion
  • Sexualidade, educacion sexual
  • Violencia de xénero, dating violence, sexting