García Vázquez

Lecturer

Area of Social Work and Social Services
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta baixa, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 128
mariayolanda.garcia@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01505 | Traballo social individual e familiar

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01205 | Organización dos servizos sociais
O05G220V01906 | Traballo social e mediación
O05G220V01907 | Traballo social e ámbitos profesionais

 

Tutorials

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.