Cid Fernández

Senior Lecturer

Area of Theory and History of Education
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 21
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 129
xcid@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01102 | Educación: Teoría e historia da educación

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01101 | Interculturalismo en entornos socio-educativos

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01601 | Iniciación na práctica profesional
O05G130V01602 | Prácticas externas: Practicum I
O05G130V01801 | Prácticas externas: Practicum II

 

TFG topics

  • Ambitos de intervención da educación social (EI, EP, ES)

Research

Research group

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Research topics

  • Historia da Educación en Galicia
  • Educación para a paz e intercultural
  • Renovación pedagóxica