Constenla Vega

Lecturer

Area of Didactics of Social Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 3, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 181
xose.constenla@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01503 | Didáctica das ciencias sociais

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01601 | Aprendizaxe das ciencias sociais
O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

 

Tutorials

1st term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Monday: from 12:30 to 15:30, Despacho 1-2-6, Facultade de Educación e Traballo Social
– Wednesday: from 12:00 to 15:00, Despacho 1-2-6, Facultade de Educación e Traballo Social

 

2nd term

On-site tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in fixed timetable on the following schedule:
– Wednesday: from 14:00 to 16:00, Despacho 1-2-6, Facultade de Educación e Traballo Social

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Research topics

  • Ciencias Sociais no ensino
  • Territorio e Educación
  • Planificación Estratéxica do Medio