Canoura Leira

Associate Lecturer

Area of Political Sciences and Administration
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Social Sciences & Communications
Despacho 228
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra
victoria.canoura.leira@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01503 | Política social europea

2nd term

 

Research

Research topics

  • Goberno electrónico e participación cidadá