Montoto Vázquez

Lecturer

Area of Sociology
Department of Sociology, Political Science & Administration, and Philosophy

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta baixa, Despacho 13
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 148
veracruz.montoto@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01104 | Socioloxía: Sociedade, cultura e pensamento

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01101 | Filosofía: Filosofía social

2nd term