Iglesias Sarmiento

Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 13
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 226
visarmiento@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01304 | Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá
O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

O05M053V01104 | Dificultades de Aprendizaxe e Estratexias Cognitivas

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01905 | Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe oral
O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

Grao en Educación Primaria

O05G120V01933 | Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe oral

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Research group

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Research topics

  • As dificultades na aprendizaxe: avaliación e intervención
  • Preditores cognitivos e socioafectivos do rendemento académico
  • Procesos cognitivos e función executiva