Alfonso Gil

Lecturer

Area of Developmental and Educational Psychology
Department of Evolutionary Psychology and Communication

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 12
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 124
soalgi@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

O05M053V01104 | Dificultades de Aprendizaxe e Estratexias Cognitivas
O05M053V01109 | Métodos e Deseños de Investigación en Psicoloxía Educativa

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01903 | Necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade intelectual

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum
O05G120V01931 | Necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade intelectual

Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

O05M053V01203 | Dificultades de Aprendizaxe, CI e Enriquecemento Instrumental

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

TFG topics

  • Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe na educación Infantil (EI)

Research

Research group

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Research topics

  • Dificultades de aprendizaxe e procesos cognitivos PASS
  • Expectativas académicas dos estudantes de Ensino Superior