Sierra Martínez

Lecturer

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Despacho
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 229
sierra@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01504 | Innovación e investigación didáctica

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01104 | Metodoloxía de investigación socioeducativa
O05G130V01903 | Investigación-acción na práctica socioeducativa

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01602 | Prácticas externas: Practicum I

Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

O05M053V01206 | Técnicas Cualitativas de Investigación e Análise de Datos

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.