Martínez Carrera

Predoctoral FPU Fellow

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 283
smartinez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01105 | Recursos tecnolóxicos en educación social

2nd term

 

Research

Research group

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Research topics

  • Uso das TIC en educación
  • TIC para a atención á diversidade
  • Dispositivos móbiles en contextos socio-educativos