Mulloni Martínez

Lecturer

Area of Didactics and School Organisation
Department of Didactics, Educational Organization and Research Methods

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta baixa, Despacho 18
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 166
samantha.mulloni@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01504 | Innovación e investigación didáctica

2nd term

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01202 | Educación: Didáctica: Deseño e programación no ámbito socioeducativo