González Rodríguez

Senior Lecturer

Area of Social Work and Social Services
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 3
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 128
rubgonzalez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Traballo Social

O05G220V01304 | Servizos sociais especializados I
O05G220V01701 | Prácticas externas: Practicum

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01105 | Compensación das desigualdades na educación

2nd term

Grao en Traballo Social

O05G220V01991 | Traballo de Fin de Grao

 

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

Research

Research group

Grupo de Estudos en Traballo Social: Investigación e Transferencia

Research topics

  • Provisión e sistema de coidados de persoas maiores e en situación de dependencia
  • Valoración das situacións de discapacidade e dependencia
  • Promoción da autonomía en persoas con diversidade funcional