Martínez Román

Lecturer

Area of Theory and History of Education
Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 2, Planta baixa, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 185
rosana.mr@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01109 | Xénero e educación

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01204 | Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación

Bachelor’s Degree in Social Education

O05G130V01204 | Educación: Historia da educación social
O05G130V01601 | Iniciación na práctica profesional

 

Tutorials

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.